KATHERINE WATSON

International B2B Marketing and Communications Expert

   20 godina iskustva u marketingu sofisticiranih proizvoda namenjenim globalnim tržištima.

   Specijalizovana je za vođenje marketing komunikacija različitih timova u toku ekspanzije na nova tržišta, Velike Britanije, Kine, Indije, Brazila i Kanade.

   Katherine vodi eksterne komunikacije izlaska na svetska tržišta Velike Britanije, Kine, Indije, Brazila i Kanade, u isto vreme ostvarujući globalni uticaj LexisNexis Risk Solutions.

   Ekspertizu u B2B sektoru je stekla u različitim industrijama i kompanijama, od IBM hardvera, operacionih sistema RedHat-a, informacija u Thomson Reuters do analitičkih podataka u LexisNexis Risk Solutions kompaniji.

   Vodila je krizne komunikacije tokom sve tri akvizicije kompanije LexisNexis.

   Uspešno kreira inovativne marketing i promotivne kampanje širom sveta gde je postigla neverovante rezultate koji su direktno uticali na rast udela na tržištu (sa ostvarenim udelom od 45% tržišta).

   Vodeći marketing komunikacije ostvarila je zapažen uspeh u zadovoljstvu klijenata tokom savetodavnih aktivnosti sa kompanijama.

   Ekspert za komunikacije u vođenju internacionalnih timova na različitim tržištima - Azija, Amerika i Evropa.

   Sveobuhvatni komunikacioni ekspert za vođenje i izvršenje komunikacija od dizajna, razvoja pa do treninga.

   Na vodećim je marketing pozicijama tokom poslednjih 15 godina.

   Međunarodni B2B ekspert za marketing i komunikacije.

   Iskusan predavač i trener, angažovana u SAD, Velikoj Britaniji, Indiji i Kini.

Prijavi se