#BBFORUM2021 PREDAVAČI

Alexander Larsen

Predsednik, Baldwin Global Risk Services

Alexander Larsen

Alexander Larsen

 • Predsednik, Baldwin Global Risk Services Ltd.
 • RISK menadžer godine za MENA region, 2017
 • Predsedavajući posebne interesne grupe za energetiku Instituta za upravljanje rizikom (IRM)

Workshop: "NOVE Strategije upravljanja rizicima - poboljšanje rezilijentnosti, konkurentske prednosti i poslovnog uspeha"

Risk Management Strategy

for developing a successful and effective framework

 • Predsednik u kompaniji Baldwin Global Risk Services, konzorcijumu kompanija koji okuplja posebno iskusne profesionalce i rukovodioce u oblasti rizika.
 • Predsedavajući je posebne interesne grupe za energetiku Instituta za upravljanje rizikom (IRM).
 • Risk menadžer godine za Bliski Istok i Afriku – 2017, za rad sa LUKOIL-om u Iraku.
 • Nosilac nagrade za najbolji Plan Komunikacije o upravljanju rizicima u ime LUKOIL-a.
 • LUKOIL - Risk Management - Operations & Strategy - West Qurna 2 Asset, United Arab Emirates / Iraq. Kao savetnik Odboru za upravljanje rizicima i Upravnom Odboru, radio je na unapređenju i izgradnji procesa upravljanja rizikom preduzeća (ERM) i upravljanja kontinuitetom poslovanja (BCM).
 • SAUDI ARAMCO - Enterprise Risk Management (ERM) - Upravljanje rizikom preduzeća
 • QUATAR FOUNDATION - Risk and Insurance Management (Upravljanje rizicima i osiguranjem)
 • Det Norske Veritas - Senior Enterprise Risk Consultant - Middle East & Asia
 • MARSH Risk Consulting | Marsh UK - Associate Vice President - Business Risk Consultant
 • Alexander je prepoznat kao autoritet u oblasti upravljanja rizicima od strane svake profesionalne organizacije u toj oblasti. Savetnik je mnogobrojnim Odborima nacionalnih i multinacionih korporacija u različitim industrijama u postavljanju Strategije upravljanja rizicima.
 • Iako sa ogromnim iskustvom sa najvećim kompanijama i projektima na svetu za naftu i gas širom MENA regiona, Alexander takođe ima bogato konsultantsko iskustvo u IT, finansijskom, komunalnom, transportnom, obrazovnom i javnom sektoru iz Velike Britanije i širom sveta.
 • Ekspert za upravljanje rizicima, izgradnju uspešnih kultura rizika u kompanijama i stvaranje / primenu održivih okvira za upravljanje rizikom čak i u najzahtjevnijim okolnostima.
 • Koautor je knjiga “Risk Maturity Models”, Kogan Page i “Implementing Enterprise Risk Management: Case Studies and Best Practices” (Implementacija upravljanja rizikom u kompanijama: studije slučaja i najbolje prakse), Wiley & Sons i “The Cyber Risk Handbook” (Priručnik za upravljanje sajber rizikom), Wiley & Sons.
Rezerviši mesto