OBEZBEĐEN SIMULTANI PREVOD NA SRPSKI JEZIK za predavanja i VIP sesije

STANDARD

490 €

VIP (ograničen broj)

650 €

  • Navedene cene su bez PDV-a (20%)
  • Za prijavu 5 i više učesnika iz iste firme odobravamo popust od 5% na ukupan iznos 
  • Za veći broj učesnika kontaktiraje nas na office@bbforum.rs
  • Obezbeđen prevod na srpski jezik

REGISTRACIONI FORMULAR