David Gram

Partner i CEO, LEGO Ventures

Senior Direktor Inovacija, LEGO GROUP

Koosnivač, Diplomatic Rebels

 

WORKSHOP: FROM CORPORATE GIANT TO AGILE ECOSYSTEM

DAVID GRAM

OD KORPORATIVNOG GIGANTA DO AGILNOG EKOSISTEMA

David je poslednjih 20 godina radio sa radikalnim inovacijama i lean start-up metodama u malim preduzećima i velikim globalnim korporacijama – kao Direktor odeljenja za inovacije u Scandinavian Airlines, kao Senior Direktor inovacija u LEGO Future Lab, a nedavno i kao Partner i CEO za ulaganja u LEGO Ventures.

Koristeći design thinking i agilni razvoj, David razvija i vodi inovacijske projekte od rane inkubacije do pune zrelosti. Nedavno je bio ključan učesnik u izgradnji i lansiranju LEGO Ventures-a, novog strateškog ogranka za investicije u LEGO Brand Group-i, u kome je i Partner. David je koosnivač I CEO Diplomatic Rebels-a, kompanije posvećene osnaživanju kompanija i intrapreduzetnika širom sveta da postanu jači i bolji inovatori.

Diplomatski buntovnik (Diplomatic Rebel) nastao je iz rada LEGO odeljenja za radikalne inovacije Laboratorije Budućnosti (Future Lab).

Grupa eksperata pod nazivom Future Lab, je tajanstveni i visoko ambiciozni tim za istraživanje i razvoj u ovom  

danskom gigantu igračaka. Za ulazak potrebno je nekoliko provlačenja ID kartice, a pristup ima samo osoblje koje pripada grupi i deo najvišeg rukovodstva. To je tajno mesto u generalno skrivenoj kompaniji, gde jedan od bivših dizajnera poredi ovu grupu sa radom u CIA-i. Čak ni supružnici zaposlenih ne znaju na čemu njihovi partneri rade. Nastoje da rade stvari koje do sada nisu urađene i uvedu radikalne inovacije bez ugrožavanja osnovnog poslovanja i vrednosnog sistema LEGO brenda.

David je posvećen transformaciji velikih tromih organizacija u lean inovatore. On veruje da kompanije ne samo da imaju priliku da bolje iskoriste svoje resurse, sredstva i stručnost u stvaranju vrednosti, već i da imaju odgovornost da vode promenu u društvu na način koji ima dugoročni pozitivan uticaj na ljude i zajednice u kojima rade.

David-ovi timovi su prepoznati u svetu kao Diplomatic Rebels, jer su razvili revolucionarne poslovne inicijative od prikupljanja podataka i ranog razvoja koncepata do validacije tržišta i tranzicije na osnovnu delatnost poslovanja.

Stičući iskustvo, David je stekao jedinstvene uvide i razvio tehnike i alate održivog opstajnka preduzeća u svetu koji se sve brže menja i transformacije organizacije u inovatora i pokretača promene. 

Kao globalni lider u multinacionalnoj kompaniji, mentor mnogih kompanija u svetu i član upravog odbora više multinacionalnih kompanija i organizacija, David nam donosi jedinstveni set veština i posebnih alata za lidere i članove odbora, deleći svoje veliko znanje i iskustvo koje će nam pomoći u stvaranju angažovanih, inovativnih, timova i visoko uspešnih organizacija.

SLEDEĆI PREDAVAČ

JITSKE KRAMER

CEO, Human Dimensions

Korporativni Antropolog

CEO, Academy of Organizational Culture