#BBFORUM2021 PREDAVAČI

Isaac Sheps

Predsedavajući Centralnog Komiteta za MSS, Instituta za standarde Izraela

Alexander Larsen

Isaac Sheps

 • Predsedavajući Centralnog Komiteta za MSS, Instituta za standarde Izraela

 • Nosilac Ordena časti Kraljevine Danske

 • Viši izvršni savetnik Predsednika i Izvršnog odbora Carlsberg Group

Predavanje: “Liderstvo od teorije do prakse”

Liderstvo

od teorije do prakse

 • Predsedavajući Centralnog Komiteta za MSS, Instituta za standarde Izraela.

 • Ekspert za standarde kvaliteta, učestvovao je u kreiranju ISO 9001 i ISO 9004 standarda. 25 godina je član međunardnog Odbora ISO-TC176, odgovornog za razvoj porodice standarda ISO 9000.

 • Viši izvršni savetnik Predsednika i Izvršnog odbora Carlsberg Group. Član Izvršnog Odbora Carlsberg Group.

 • Nosilac Ordena časti Kraljevine Danske, za izuzetan doprinos u promociji danskih proizvoda u inostranstvu.

 • Koautor je knjige “THE JOURNEY: Achieving Sustained Organizational Success”, praktičnog vodiča za postizanje kontinuiranog poslovnog uspeha u organizacijama, koju je objavilo ASQ Quality Press (Američko društvo za kvalitet).

 • Kao Predsednik i CEO Carlsberg Velike Britanije, utrostučio je profit i uvećao udeo na tržištu sa 13% na 15% u periodu kada je tržište piva u Velikoj Britaniji bilo u padu. Sproveo je restruktuiranje prodajne i distributivne mreže u Velikoj Britaniji. Postavio je izazovne prodajne ciljeve, pojednostavio strukturu kompanije, promenio proizvode i otpustio ”puno” ljudi. Posebno je ponosan što je uspeo sve to da uradi bez štrajka.

 • Dr ISAAC SHEPS je preradio operaciju prodaje, tako da postoji više različitih delova kompanije koji se bave kupcima. Poseban naglasak je stavljen na distributivnu mrežu, koja sama po sebi može da deluje kao služba za korisnike i marketinški alat.

 • Iako pragmatičan CEO, krajem svake godine, Sheps sastavlja spisak knjiga koje je pročitao za svoje zaposlene. Takođe je imao i blog u kome svom osoblju govori šta radi svake nedelje.

Rezerviši mesto