Milana Rikanović

Direktorka UN Women u Srbiji

Milana Rikanović ima preko 25 godina profesionalnog iskustva u međunarodnim organizacijama na Zapadnom Balkanu, Centralnoj Aziji, uključujući agencije Ujedinjenih nacija, Svetsku banku i različite inicijative Evropske unije gde je rukovodila različitim, složenim i više-sektorskim programima. Rikanović je posebnu pažnju poklanjala programima u oblasti ekonomskog osnaživanja žena gde je njen angažman u oblasti radnih prava žena, i rodno zasnovane diskrminacije predstavljao model programa za ekonomsko osnaživanje koji uključuje i ženske nevladine organizacije i lokalne zajednice.

Milana je uspostavila portfolio rodno odgovorne uprave, pokrenula programe na lokalu i u procesu uključivanja rodne perspektive u EU predpristupni proces kao i sektorkse strategije i budžete. Predvodila je i zajedničku inicijativu UN Women i UN Globalnog dogovora u Srbiji o Principima ekonomskog osnaživanja žena sa ciljem pružanja podrške privatnom sektoru za osnaživanje žena na radnom mestu, tržištu i zajednici koja je okupila preko 120 kompanija u Srbiji.

PANEL - LEADERSHIP fit for PEOPLE

EY partner, Rukovodilac Odeljenja za tehnološko savetovanje za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu
Član Izvršnog Odbora Banca Intesa ad, Beograd i Direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom
FASILITATOR
Executive & Leadership Coach