Miloš Vučković

Stariji Partner
Karanović & Partners

Miloš Vučković je Stariji Partner u Karanović & Partners sa preko 20 godina iskustva u savetovanju klijenata o svim aspektima korporativnog i komercijalnog prava, prava nekretnina i energetike, sa posebnim fokusom na obnovljive izvore energije i rudarstvo.

Ima jedinstveno regionalno iskustvo u savetovanju klijenata u svim oblastima korporativnog prava, uključujući korporativno upravljanje, usklađenost, privatizaciju, M&A, ugovore i komercijalne ugovore, zajednička ulaganja, izdvajanja, restrukturiranje, ponude za preuzimanje, itd.

Miloš nadgleda saradnju naše prakse sa makedonskim advokatima , a takođe vodi i deo prakse za saradnju sa nordijskim zemljama.

Njegovo bogato profesionalno iskustvo i duga lista klijenata uključuje vodeće međunarodne kompanije, kao i vlade i finansijske institucije koje posluju u regionu jugoistočne Evrope, kao što su Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Mid Europa Partners, Grad Beograd, Africa Israel Investments (AFI Europe), Air Serbia, Economic Consulting Associates Ltd, IKEA, MK Group i mnogi drugi.

Miloš je jedan od autora publikacije Focus on Energy, koju Karanović & Partners objavljuje svake druge godine.

Prepoznat je kao vrhunski advokat za energetiku i korporativno pravo među klijentima i kolegama, rangiran u tim oblastima kao vodeći advokat u pravnim direktorijumima i aktivni član svih ključnih profesionalnih udruženja u Srbiji, kao i Međunarodne pravne komore (IBA).

Miloš je strastven u učenju novih jezika, već se oseća samopouzdano u svom engleskom, nemačkom, italijanskom i grčkom, ali stalno nastoji da proširi svoj repertoar.

Ostali panelisti

Generalni Direktor
Energy Net doo
Član Izvršnog odbora
NLB Komercijalna banka

Balkan Business Forum 2024

PROMO PERIOD do 21. aprila 2024.

Dan
Sat
Minut
Sekund