Miloš Vučković

Stariji Partner
Karanović & Partners

Miloš Vučković je Stariji Partner u Karanović & Partners sa preko 20 godina iskustva u savetovanju klijenata o svim aspektima korporativnog i komercijalnog prava, prava nekretnina i energetike, sa posebnim fokusom na obnovljive izvore energije i rudarstvo.

Ima jedinstveno regionalno iskustvo u savetovanju klijenata u svim oblastima korporativnog prava, uključujući korporativno upravljanje, usklađenost, privatizaciju, M&A, ugovore i komercijalne ugovore, zajednička ulaganja, izdvajanja, restrukturiranje, ponude za preuzimanje, itd.

Miloš nadgleda saradnju naše prakse sa makedonskim advokatima , a takođe vodi i deo prakse za saradnju sa nordijskim zemljama.

Njegovo bogato profesionalno iskustvo i duga lista klijenata uključuje vodeće međunarodne kompanije, kao i vlade i finansijske institucije koje posluju u regionu jugoistočne Evrope, kao što su Međunarodna finansijska korporacija (IFC), Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), Mid Europa Partners, Grad Beograd, Africa Israel Investments (AFI Europe), Air Serbia, Economic Consulting Associates Ltd, IKEA, MK Group i mnogi drugi.

Miloš je jedan od autora publikacije Focus on Energy, koju Karanović & Partners objavljuje svake druge godine.

Prepoznat je kao vrhunski advokat za energetiku i korporativno pravo među klijentima i kolegama, rangiran u tim oblastima kao vodeći advokat u pravnim direktorijumima i aktivni član svih ključnih profesionalnih udruženja u Srbiji, kao i Međunarodne pravne komore (IBA).

Miloš je strastven u učenju novih jezika, već se oseća samopouzdano u svom engleskom, nemačkom, italijanskom i grčkom, ali stalno nastoji da proširi svoj repertoar.

Ostali panelisti

Generalni Direktor
Energy Net doo
Član Izvršnog odbora
NLB Komercijalna banka