VLADIMIR BOŠKOVIĆ

Član Izvršnog odbora
NLB Komercijalna banka

Vladimir Bošković postavljen je na poziciju člana Izvršnog odbora NLB Komercijalne banke za poslove sa stanovništvom i privredom u junu 2023. godine.

Kao profesionalac sa više od 15 godina iskustva na ključnim pozicijama u bankarskoj industriji, Vladimir Bošković je pre pridruživanja Izvršnom odboru NLB Komercijalne banke obavljao funkciju predsednika Izvršnog odbora nekadašnje Sberbank, a potom Naše AIK banke, gde je uprkos akviziciji i integraciji, tokom njegovog mandata zabeležen rast u ključnim segmentima poslovanja.

Prethodno je, kao član Izvršnog odbora Sberbank zadužen za korporativno bankarstvo i globalna tržišta, pružio veliki doprinos unapređenju kvaliteta kreditnog portfolija u sektoru korporativnih klijenata i izgradnji jednog od najvećih portfolija cross-border kreditiranja na tržištu Srbije. Pre Sberbank radio je na različitim pozicijama u Raiffeisen i Credit Agricole banci.

Sa izuzetnom i dokazanom sposobnošću, Vladimir Bošković upravlja strategijom i poslovnim aktivnostima koje se odnose na sve biznis segmente Banke, kao član IO odgovoran za poslovanje sa Stanovništvom i poslovanjem sa Korporativnim klijentima i MSP.

Diplomirani je ekonomista, a pored različitih internacionalnih kurseva i edukacija, koje je pohađao, trenutno završava MBA edukaciju iz oblasti finansija i održivog razvoja na Univerzitetu Kambria.

Tečno govori engleski i ruski jezik.

Ostali panelisti

Generalni Direktor
Energy Net doo
Stariji Partner
Karanović & Partners