Željko Petrović

Član Izvršnog Odbora Banca Intesa ad, Beograd i Direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom

Član Izvršnog Odbora Banca Intesa ad, Beograd i Direktor Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom od  februara 2022. godine, a nakon dvogodišnjeg uspešnog obavljanja poslova na poziciji Zamenika direktora iste Divizije. Takođe, član je Upravnog Odbora Intesa Leasing doo, kao i Nadzornog Odbora  Društva za upravljanje investicionim fondovima Intesa Invest ad. 

Karijeru u Banca Intesa započeo je 2015. godine kao Direktor Sektora za kreditiranje, a zatim i kao Chief Credit Officer  zadužen za kvalitet i efikasnost kreditnih  procesa i  kreditnog portfolija. Značajan  doprinos je ostvarivao kroz aktivno učestvovanje u strateškim razvojnim projektima Banke kao i  strateškim integralnim  inicijativama usmerenih na izbalansirano upravljanje kreditnim rizicima uz istovremeni rast  i razvoj kreditiranja  svih klijentskih segmenata. 

Poseduje 18 godina iskustva u bankarstvu, uključujući i rad sa klijentima, a pre nego je postao deo tima Banke Intesa radio je na mnogobrojnim menadžerskim pozicijama od kojih se ističu pozicije Direktora Sektora za rizike u ProCredit banci i Chief Credit Officer u Vojvođanskoj banci. Bio je i član Upravnog odbora ProCredit Lizing doo.

Diplomirani je ekonomista, a završio je i trogodišnju Akademiju za bankarstvo u Frankfurtu. Profesionalno usavršavanje je sticao i kroz pohađanje velikog broja konferencija,  seminara i treninga iz oblasti bankarstva, menadžmenta,liderstva, korporativnih finansija i ostalih.

Stručan u izgradnji dugotrajnih internih i eksternih partnerstava sa klijentima i kolegama zasnovanih na poverenju. Njegov moto ka dugotrajnosti odnosa je kreiranje win-win situacija.

PANEL - LEADERSHIP fit for PEOPLE

EY partner, Rukovodilac Odeljenja za tehnološko savetovanje za Srbiju, Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu
Direktorka UN Women u Srbiji
FASILITATOR
Executive & Leadership Coach