Dr Klaus Peter Niedl

WORKSHOP: HR AS ENABLER OF DIGITAL TRANSFORMATION in a Company

Global HR Director
Novomatic AG Group

Dr Klaus Niedl je Globalni Direktor ljudskih resursa u NOVOMATIC AG u Austriji, sa više od 28 godina iskustva u strateškim i operativnim ljudskim resursima i upravljanju promenama. Odgovoran za preko 24.000 zaposlenih širom sveta.

Kao globalni lider u multinacionalnoj tehnološkoj kompaniji, predavač u akademskim krugovima i član upravnog odbora različitih multinacionalnih kompanija i organizacija, dr Klaus Niedl donosi jedinstveni set veština, deleći svoje veliko znanje i iskustvo koje pomaže u istraživanju platformi aktuelnih izazova i predviđanju predstojećih trendova stvarajući agente promena.

Dr Klaus Niedl je studirao poslovnu administraciju na Univerzitetu za ekonomiju i biznis u Beču, specijalizujući se za upravljanje ljudskim resursima i organizacionu psihologiju, a doktorirao je na WU (Vienna University of Economics and Business).

Suosnivač je i partner u ”Digital Champions Network” (ekspertska mreža za digitalnu transformaciju) u Austriji, a predavač na Bečkom univerzitetu za ekonomiju i biznis; predavač na Univerzitetu Johanes Kepler u Lincu i predavač na IMC University of Applied Sciences Krems. Licencirani Kouč (Društvo za logoterapiju GLE) i član Upravnog Odbora SkyEurope Airlines. Glavna tema predavanja na Balkan Business Forumu je digitalizacija iz HR perspektive, razvoj lidera za nove načine poslovanja, budućnost rada i edukacija.

Dr Klaus Niedl će podeliti svoja iskustva o transformaciji HR odeljenja i predstaviti okvir kako HR odeljenje može da podrži digitalnu transformaciju.

Kako i gde angažovati ljudske resurse? Kako zadržati najbolje talente? Na koji način premostiti generacijski jaz zaposlenih? Kako se nositi sa starenjem radne snage? Kako voditi globalizovanu radnu snagu?

Ova inspirativna studija slučaja pokazuje kako se organizacija sa preko 24.000 zaposlenih u preko 50 zemalja u svetu, može lako prilagoditi iznenadnim kontekstualnim promenama.

Kao menadžer dr Klaus Niedl, fokusira se na kompanije u tranziciji, sa iskustvom u razvoju i upravljanju jedinicama za učenje i razvoj, i upravljanje talentima. Poseduje jedinstvenu kombinaciju akademskog znanja i praktičnog iskustva rukovođenja u mnogim internacionalnim kompanijama u poslednjih 30 godina, koji mu omogućavaju da savetuje, nacionalne i multinacionalne organizacije u raznim industrijama na teme: Digitalne transformacije, Menadžmenta Promena, Razvoja međunarodnih programa za talente, Brendiranje poslodavaca, Međunarodnog i loklnog HR menadžmenta.

Autor mnogih knjga kao što su: ”Mental health impairments and health at work” (Oštećenja mentalnog zdravlja i zdravlja na radu) i ”Mobbing/Bullying in the workplace. An empirical analysis of the phenomenon and the effects of systematic hostilities that are relevant to personnel management” (Mobing na radnom mestu. Empirijska analiza fenomena i efekata koji su relevantni za HR). Autor različitih specijalističkih publikacija na temu  HR kao npr. ”Performance Management für Projektorientierte Organisationen” i ”Mobbing and Well Being: Economic, Personal and Development Implications”.

Ostali predavači

CEO & Co-Founder
AnotheReality
Advisory Board Member
Global Innovation Institute
People Strategy Consultant
Former Global Head of Employer Brand, VODAFONE