Laurence Hillman PhD

ARCHETYPES AT WORK ™ CREATIVE PROBLEM SOLVING

Archetypal Coach and Consultant
Personal Development Coach

Laurence je globalni stručnjak za arhetipove, koji se bavi korporativnim konsaltingom na međunarodnom nivou više od 40 godina. Rođen je u Cirihu kada je njegov otac James Hillman, poznat kao otac arhetipske psihologije, bio direktor Instituta C. G. Jung.

Zajedno sa Richard Olivier (sinom čuvenog glumca Laurence Olivier), Laurence Hillman PhD.  je ko-kreator Archetypes at Work™ metode, jedne od najsavremenijih metoda za procenu i razvoj ljudi i organizacija zasnovanih na arhetipskoj teoriji.

U svojoj ulozi konsultanta, pomaže Liderima i Organizacijama da razumeju svoje arhetipske obrasce i savetuje Lidere u donošenju odluka u organizacijama.

Predavao je i vodio radionice u Globe Theatre u Londonu. Stalni gostujući predavač je na Washington University u St. Louis.

Laurence Hillman, Ph.D. in Psychology, Transformational Leadership, ima doktorat iz psihologije sa fokusom na transformativnom liderstvu, MBA, MCM (master u građevinskom menadžmentu), kao i diplomu iz arhitekture.

Autor je više značajnih knjiga, a takođe je koautor sa Richard Olivier (sinom Laurence Olivier) knjige Archetypes at Work – Evolving your Story, One Character at a Time.

Šta je Archetypes at Work™?

Već više od četrdeset godina, u okviru Archetypes at Work™, Dr Hillman sa saradnicima istražuje arhetipove i arhetipsku psihologiju. Ovaj metod omogućava Liderima da pripreme svoje zaposlene za ostvarivanje budućih poslovnih strategija. Kroz unapred pripremljenu radnu snagu, lideri mogu stupiti u budućnost s visokim nivoom otpornosti i agilnosti.

Primena Archetypes at Work™ u celoj kompaniji, bez obzira na njegovu veličinu, stvara radnu klimu koja podržava izvanredne rezultate, promoviše integritet i gradi društvene veze među zaposlenima.

Archetypes at Work™ metoda, nudi sveobuhvatan okvir za prepoznavanje i razumevanje kako ljudi deluju i “šta se zaista dešava” – u timovima pojedinaca kao i većim organizacionim sistemima.

Ovaj sistem je praktičan i pristupačan. On nudi liderima i organizacijama priliku da procene svoje trenutne arhetipske obrasce a zatim odrede obrazac koji je „prikladniji za uspeh i planove koje imaju u budućnosti“.

Uvođenje arhetipskog okvira u organizaciju doprinosi dubokom razumevanju ponašanja zaposlenih. Snage ličnosti se mogu prepoznati i ohrabriti, a “problematične” osobine ličnosti se mogu korigovati i efikasno ublažiti. Konflikti se mogu učiniti manje ličnim jer se tenzije u osnovi između arhetipskih obrazaca, kada se jednom prepoznaju, mogu rešiti. Svi ovi faktori doprinose smanjenju stresa sa drugima i podstiču razumevanje stvarajući prijateljsko i daleko efikasnije i produktivnije radno mesto.

Dr Hillman će vam pomoći sa arhetipskom procenom vas i vaše kompanije i predložiti rešenja koja vode boljim odlukama i ličnom i profesionalnom uspehu. Dr Hillman će vas takođe opremiti korisnim skupom alata kao i praktičnim povratnim informacijama i stručnim uputstvima za rešavanje problema.

Archetypes at Work™ je namenjen:

  1. Kompanijama koje žele razviti agilnu i otpornu radnu snagu koja može uspešno da se prilagodi evoluirajućem modernom radnom okruženju.
  2. Liderima koji žele razvijati alate i metode za povećanje produktivnosti, društvene povezanosti, efikasnosti, kreativnosti, saradnje i odgovornosti svojih timova u preduzeću.
  3. Liderima koji žele jačati i proširiti svoje veštine rukovođenja kako bi ostvarili veći uticaj i doprinosili uspehu preduzeća.

 

Njegova sposobnost da prepozna temeljne arhetipove u organizacijama i pojedincima donela mu je priznanje širom sveta.

Ovaj metod omogućava Liderima da pripreme svoje zaposlene za ostvarivanje budućih poslovnih strategija. Kroz unapred pripremljenu radnu snagu, lideri mogu krenuti u budućnost s visokim nivoom otpornosti i agilnosti

Ostali predavači

Mental Health and Emotional Skills Expert
Neuroscience@Leadership Advisor
Medical Doctor | Psychotherapist
Managing Director at Transform for Value
Executive Fellow, Center for the Future of Organization, Drucker School of Management
Former AIRBUS GROUP LEADER
President of Leadership Alliance
World’s Top Priority Strategist
Fortune 100 Agility & Productivity Advisor