Matthew Cross

LEADERS’ GPS - The Hoshin Success Compass™

President of Leadership Alliance
World’s Top Priority Strategist
Fortune 100 Agility & Productivity Advisor

Matthew K. Cross, vodeći američki strateg koji se na listi American Fortune 100 nalazi među vodećih 100 stratega u svetu, za čija predavanja se u New York-u uvek traži karta više, će održati MASTERCLASS na BBForumu a sledećeg dana 26.04. će imati inovativnu i interaktivnu celodnevnu radionicu o promeni prakse u modernom liderstvui i principima strateškog uspeha.

Matthew K. Cross je predsednik i izvršni direktor Leadership Alliance, međunarodne konsultantske firme specijalizovane za obuku i razvoj pojedinaca i organizacija, poznate po pružanju inovativnih strategija za rast i transformaciju.

Osnivački partner je  Quantum Performance Training Institute, nosilac titule Deming Quality Scholar i istaknuti stručnjak za Hoshin Kanri Strategic Alignment System. Prepoznat je kao jedan od 100 poslovnih umova na svetu i sarađuje sa Fortune 100 kompanijama širom sveta.

Metju je takođe suosnivač Leading-Edge Performance Institute (LEPI), organizacije koja pruža elitne programe obuka za Lidere i Elitne sportiste.

U svojoj impresivnoj karijeri, Matthew je sarađivao sa više stotina kompanija u oblasti strateškog planiranja i razvoja, uključujući neke od najvećih kao što su – Black Rock, Bank of America, Merrill Lynch, Morgan Stanley i drugi.

Do sada je napisao trinaest knjiga, među kojima se ističe The Hoshin Success Compass™prva knjiga i seminar na svetu za ličnu i profesionalnu primenu dragocenog Hoshin procesa strateškog određivanja prioriteta.

Metjuova misija uključuje podršku ljudima i organizacijama da ostvare svoje lične i poslovne ciljeve brže i lakše nego što su ikada zamišljali.

Leadership Alliance nudi prilagođene seminare za primenu GPS Hoshin procesa, namenjene pojedincima, timovima i izvršnim odborima. Glavni cilj ovih seminara je da liderima omoguće da razviju konkretnu i preciznu strategiju. Efikasno liderstvo zahteva jasno definisan pravac koji je u skladu sa višom svrhom pojedinca, tima i organizacije.

Na BBForumu, Matthew će održati MASTERCLASS – LEADERS’s GPS “Hoshin Success Compass ™”  , prvi seminar i knjiga na svetu za ličnu i profesionalnu primenu dragocenog Hoshin procesa strateškog određivanja prioriteta.

“Leaders’ GPS” proces koristi Hoshin Kanri Strategic Alignment System kako bi opremio lidere sa dokazanom metodologijom za donošenje boljih odluka, postizanje ispravnih akcija i  ostvarivanje boljih rezultata.

Hoshin Success Compass™ je strateški proces usklađivanja koji primenjuju svetske kompanije kao što su Black Rock, Hewlett-Packard, Proctor & Gamble, Bank of America,Toyota, Honda. Ovaj proces efektno pomaže u definisanju, mapiranju i podršci ključnim tačkama za postizanje uspeha kako u ličnom tako i u profesionalnom životu.

U saradnji sa stručnjakom za strategiju Matthew Cross, možete postaviti svoje prioritete na najbolji način kako biste ostvarili svoje ciljeve. Proces se može  primeniti na sve nivoe od pojedinca, preko timova do izvršnih odbora.

Dinamičan i zanimljiv govornik, Metju je poznat po svojoj sposobnosti da pomogne ljudima i organizacijama da pronađu svoj najbolji put do velikog uspeha i ličnog i profesionalnog dostignuća. Trener performansi za različite grupe, uključujući lidere, finansijske savetnike, olimpijske sportiste, prodajne timove, autore. Kreator alata i procesa za lični, timski i organizacioni rast i transformaciju.

Matthew je i istraživač drevne istorije i takmičarski sportista (trčanje, tenis), sa dubokim verovanjem u jedinstvenu genijalnost i ogroman potencijal ljudi.

U okviru Balkan Business Foruma 2024, održaće se i celodnevni WORKSHOP, unikatan program sa Matthew Cross namenjen vrhunskim profesionalcima, 26.aprila od 09-15h. WORKSHOP je namenjen za samo 50 TOP performera.

više info

Ostali predavači

Mental Health and Emotional Skills Expert
Neuroscience@Leadership Advisor
Medical Doctor | Psychotherapist
Archetypal Coach and Consultant
Personal Development Coach
Managing Director at Transform for Value
Executive Fellow, Center for the Future of Organization, Drucker School of Management
Former AIRBUS GROUP LEADER