Vanja Bokun Popović PhD

FASILITATOR
INSIGHT TALK HOST
Embodied Leadership & Brain-based experiential approach

Vanja Bokun Popović, PhD je autor, fasilitator, predavač i nezavisni istraživač sa 20 godina internacionalnog iskustva.

Vanja kombinuje naučni pristup sa kreativnim u pristupu kompleksnim problemima.

Njen rad se oslanja na dokazana, primenjiva znanja iz polja psihoterapije i biopsihologije koja u obzir uzimaju efekat stresa i traume na performanse pojedinca i timova, otvarajući prostor za širi kontekst razumevanja postojećih resursa i izazova.

 

Osim što je redovni dopisnik za medije, autor nekoliko knjiga i preko 100 programa ličnog razvoja, Vanja je supruga i majka dvoje dece.

U Sjedinjenim Državama je stekla diplomu iz biznisa i menadžmenta, dva mastera iz pedagogije i psihologije i doktorat iz psihologije.

Njena elokventnost i profesionalnost čine je predavačem i fasilitatorom koji je prisutan kako u poslovnom svetu, tako i u svetu ličnog razvoja i elitnog sporta. Vanja zastupa integralni multi-disciplinarni pristup, osnažujući druge da se više otvore rastu i ispunjenju na svojoj jedinstvenoj životnoj stazi.

Ostali predavači

Mental Health and Emotional Skills Expert
Neuroscience@Leadership Advisor
Medical Doctor | Psychotherapist
Archetypal Coach and Consultant
Personal Development Coach
Managing Director at Transform for Value
Executive Fellow, Center for the Future of Organization, Drucker School of Management
Former AIRBUS GROUP LEADER
President of Leadership Alliance
World’s Top Priority Strategist
Fortune 100 Agility & Productivity Advisor