Suzie Lewis

CREATING A CULTURE OF BELONGING for innovation and performance

Managing Director at Transform for Value
Executive Fellow, Center for the Future of Organization, Drucker School of Management
Former AIRBUS GROUP LEADER

Osnivač i generalni direktor kompanije “Transform for Value”, Suzie Lewis je istaknuti globalni poslovni lider i izvršni trener sa velikim iskustvom u vođenju međunarodnih projekata transformacije i pripremi poslovnih lidera i zaposlenih za promene.

Suzie se ističe kao nezaobilazni akter u svetu poslovnih inovacija. Kao izvršni partner u “Center for the Future of Organization, Drucker School of Management” na Claremont Univerzitetu u USA, Suzie dodatno doprinosi razvoju naprednih poslovnih strategija. Njeno ime je sinonim za inovacije, liderstvo i transformaciju u poslovnom svetu.

Sa više od 20 godina iskustva na rukovodećim pozicijama u AIRBUS Group, Suzie je vodila vodeće projekte, upravljala velikim i malim timovima, obuhvatajući oblasti kao što su liderstvo, edukacija i promena kulture; digitalna transformacija i inovacije; strategija, upravljanje i implementacija; ljudski resursi, zapošljavanje i procena; raznolikost i inkluzija; upravljanje talentima; Lean i Agile metodologije; upravljanje promenama i operativna implementacija.

Inicirala je osnovala Leadership University u AIRBUS-u za razvoj LIDERSTVA.

Suzie je imala ključnu ulogu u kreiranju i sprovođenju nove strategije obuke Lidera. Njena odgovornost obuhvatala je upravljanje portfoliom lidera, uključujući kurseve, programe i inicijative za talente u svim sektorima. Njen glavni fokus je razvoj inovativnih liderskih rešenja koja su usklađena sa promenljivom korporativnom kulturom i poslovnim prioritetima.Suzie radi sa mnogim kompanijama i državnim institucijama. Savetuje i podučava organizacije i lidere o ljudskoj dimenziji transformacije, kako bi se prevazišla razlika između ljudskih i digitalnih ekosistema i postigle održive promene. Njen cilj je da pomogne organizacijama i liderima da razviju inkluzivnija i interaktivnija okruženja, fokusirajući se na to kako da stvore vrednost kroz ljude kao i kroz podatke i procese, kako bi podržali održive promene.

Suzie takođe razvija inovativne programe i strategije obuke koje omogućavaju ljudima da razumeju i primene promene u organizacijama.

Suzie je osmislila Human Systems Practitioner (HSP) Program™ kako bi omogućila dublje razumevanje funkcionisanja ljudskih sistema unutar organizacija. Ovaj program je koncipiran tako da bude jednostavan za primenu i omogući pojedincima da efikasno utiču na promene u svom okruženju i ostvare svoj puni potencijal u radu.

Na BForumu 2024, Suzie će održati predanje na TEMU “Psychological safety – Creating a Culture of Belonging & Innovation”. Ovaj program se oslanja na raznolike perspektive, kognitivne tehnike i alate kako bismo dublje razumeli i aktivno uticali na naše predrasude, oblikovali okruženje u kojem živimo i poboljšali iskustva koja stvaramo za druge i sa drugima.

Kroz dinamične i inspirativne alate i procese, usmeravamo pažnju na ključne teme koje su od suštinskog značaja za održivu transformaciju. Predavanje je interaktivno i pruža nezaboravno iskustvo učenja koje će ostati urezano u sećanju. Vizuelni elementi dodatno oplemenjuju Suzie pristup, čineći ga privlačnijim i efikasnijim.

Ovaj program ima za cilj da inspiriše, informiše i motiviše učesnike da se aktivno angažuju u promenama koje će pozitivno uticati na njih i njihovo okruženje.

Suzie je strastveni violončelist i već dugi niz godina članica je amaterskog orkestra. Uživa u izvođenju muzike unutar ove zajedničke atmosfere i ponosna je što pripada tako izuzetnoj grupi.

Ostali predavači

Mental Health and Emotional Skills Expert
Neuroscience@Leadership Advisor
Medical Doctor | Psychotherapist
Archetypal Coach and Consultant
Personal Development Coach
President of Leadership Alliance
World’s Top Priority Strategist
Fortune 100 Agility & Productivity Advisor